***

oare ce-aș păstra

dacă toată creația ar fi a mea

oare ce aș ține

dacă totul ar fi creat de mine

în smerenie Hristos

a venit la noi și-a luat un trup

sigur despărțirea Sa de Tatăl l-a durut

netemându-se c-o să sfârșească glorios

viața Mea a spus o dau pentru cei mulți

s-o răpească nimenea nu poate

mâna cea divină ce creat-a munți

a fost pironită în loc de dreptate

în trup nou din înviere-a răsărit

duh de propovăduire printre morți

cei ce prin credință au fost pecetluiți

cu avânt făcut-au parte de Hristos

proslăvește-L azi în trup pe Domnul

du credința dincolo de margini

El te însoțește cu puterea Sa

trezind în conștiințe vechi și noi imagini.

Publicitate

***

18 10 2015

numele tău mi-a rămas pe retină

și cred acum în viața care va să vină

și n-am știut

dar acum știu de ce un nume

în Persoană te descoperi din vecii

Marele Stăpân ce-ai fost, ești și vei fi.

nu Te-am văzut

dar în credință vrem să stăm

în oglindă ne-am privit și-Ți semănăm

unui Dumnezeu necunoscut ne închinăm

ai pus în țărână un suflu de cer

și-ai ales să se-ntoarcă la Tine

divinu-i divin pământul efemer

creația sfântă-i iubire

nu vom rămâne jos, ci ne vom ridica

urmându-l pe Cel ce ne ține