cerșind o iubire pierdută

05-06 01 2016

m-am săturat să cerșesc iubirea

neștiind ce-ar trebui să ofer la schimb

poze picturi icoane -nrămate cadențate

cu tot ce-am fost nu sunt și nu pot fi

închinând iubirea neprezenței chipurilor tale

mi-aș pedepsi trupul cu neiertare

că mi-am reținut povestea de a-ți spune

către tine ce nutream anume

angelică ființă din lumea apărută

ți-aș dărui o vorbă din lumea mea cea mută.

ce-am refuzat ca fiu n-am întâlnit ca rob

jurând că dinspre mine

vor fi biete sentimente de bine

chiar și roșcove în iubire de-ar fi

tot le-aș mânca foamea a-mi potoli

mergând pe drumul ei anevoios

mâncat-am o fărâmă de iubire

nu ce se vede e mai prețios

ci inima ce duce la jertfire

și n-am mai așteptat iubirea ca să vină

cerșind-o la răspântie de drumuri

un fir de aur se zărea în tină

lucrat cu măiestrie în lumină

iubirea are taina suferinței

și dă răspuns nevoii lumii toate

în dar ca nemurire se oferă

împodobindu-ți inima cu nestemate.

Publicitate