***

inspirată din Iov 6

05 04 2016

ce stropi

îmi picură în trup durerea

mă plâng acum că nu găsesc odihnă

săgețile Tale mi-au înmuiat puterea

sunt doar un trup de carne

o Doamne fie-ți milă !

 

nu sunt de fier

și nu sunt de aramă

mă trage carnea-n jos înspre pământ

cortul acesta a-nceput să geamă

privirea Ta e-n mine doar durut

 

o, cât aș vrea să dau glas suferinței

ce-mi macină ființa și nu știu

dacă se termină sau mai durează

lovirea Ta din zori până târziu

 

înnebunesc în vorbele deșarte

ce se ridică parc-ar vrea să-nvie

că Ți-am păzit porunca cu dreptate

e tot ce mi-a rămas ca bucurie.

Publicitate

***

20 03 2016

trecut de netrecut, iubirea

neîmpământată sămânță crescu

biruind firea

 

lucrare în inimi

în suflu de vânt

mutând pietrele ca o privire

statornicindu-se în legământ

mântuire.

***

terminată în 20 04 2016

trecând așa spre viitor

trecutul m-apucă de un picior

și începu să strige-n gura mare

că pentru ce-am făcut

nu e iertare

 

un gând necopt îmi răscoli trecutul

și se făcu imagini nevăzutul

că nu mai am scăpare doar în moarte

neoferindu-mi har nici libertate

 

o șansă am în îndurarea Lui

păcat făcut în jertfa de la cruce

lângă rușinea mea sângele Lui străluce

străpuns El mi-a redat viața sufletului

 

izvorât din etern, ne-nceput

trecând Golgota cu un suspin

glorios a trecut prin mormânt

reclădind noul templu divin

 

la trecut îi răspund cu trecut

cât de tare s-ar ține de mine

iau natura cea nouă ca scut

sunt un rod al jertfirii divine.

***

15 03 2016

ce se târăște înainte de moarte ?

poate fi vreo vietate

ori o ființă umană

lipsită de elementara hrană

ce se târăște înainte de moartea

care n-o să mai moară ?

cu siguranță o fiară

un înger fără de aripi

un înger cu solzi,

viclean și-nșelător

cu caracter ispititor

ce se târăște ?

am răspuns !

un înger întunecat

o ființare în păcat

viclean în șerpuire

vânează-n omenire,

scursură diabolică

prelinsă-n spre adânc

trecut va fi în focul cel de veci

ce se târăște înainte de moarte ?

e-un demon care se zbate

pe pământ

nesupus, dar înfrânt.