acrostih – „mărturisire”

masca feței inimii abandonată

ălălalt adevăr mă durea deodată

răspunzând cercetării din cuvântul ce plânge

totdeauna frângând ce nefrânt m-ar înfrânge

urnind răul din loc petrecându-l afară

risipind îndoiala ce îmi pare bizară

inima slobozită prin cuvinte ce-nvie

siguranța ce trece de-aici în vecie

iertare se simte în semnele Lui

relegând fiu pierdut de un tată

elan spre cer fără de judecată

Publicitate

***

experiență deplină îmi spui

și lași gândul

să umble haihui

te prinzi cu totul

de ce știi, de ce ai

nu te mai mișcă

nici o pildă de rai

 

n-ai mai săpat semănat în grădină

toate cele bune suspină

înnecate în buruieni

și-așteptând un cules

trăindu-și menirea

în al lor univers

 

trezește binele

fă pământul negru

să-ți poată promite rod destul

fă cinci pași deodată

câte unu-i de-ajuns

ucide viața-n planta blestemată

nu-i târziu, nu-i prea mult.

***

nimic nu se compară cu Tine

și felul Tău de-a fi

Te-am surprins într-una

din călătorii;

veneai spre inima mea

neîncăpând de cele găsite,

ai găsit în schimb soluția

să facem un târg :

eu să te vând

iar Tu să-mi aparții,

spațiu cauterizat

și locuit de-acum pe de-a-ntreg

jertfa rămâne

eu contopit înțeleg,

m-ai copleșit cu iubire

și lacrimi s-au scurs

în inima mea schimbarea-i adus

de-atunci mă locuiești

prin Duhul de sus.