acrostih – „mărturisire”

masca feței inimii abandonată

ălălalt adevăr mă durea deodată

răspunzând cercetării din cuvântul ce plânge

totdeauna frângând ce nefrânt m-ar înfrânge

urnind răul din loc petrecându-l afară

risipind îndoiala ce îmi pare bizară

inima slobozită prin cuvinte ce-nvie

siguranța ce trece de-aici în vecie

iertare se simte în semnele Lui

relegând fiu pierdut de un tată

elan spre cer fără de judecată

Publicitate