***

viață ascunsă în corpuri

mișcând locul fiecăruia

făcând din obișnuință

o neregulă neînvățată

viața devine greoaie

tot mai mult oprindu-se

la marginea de sus a morții

Tu Doamne ai biruit moartea

de-atunci ai poruncit vieții

să se-mpartă printre noi cei morți

am înviat împreună

cu cuvintele ce ni Le-ai dat

părăsind moartea cea învinsă

făcând din ea vasalul Tău

ce totuși ne oprește

la trecere

Publicitate

***

m-am vândut unui timp efemer

socotind de valoare ce trece

bucurându-mă într-un pustiu

cu trupul cald dar cu inima rece

 

neînsorită o viață trecută

abătută în scopuri deșarte

revenind într-o voie cerută

însoțită cu cântec de harfe

 

dar cu timpul s-a scurs ce-i vremelnic

îndrăsnind să visez veșnicia

un cuvânt ce statornic se-afirmă

înnodând timpul cu-mpărăția

***

de ce carnea cedează

când vântul e dispus să sufle ?

doar în direcția în care te înalță

nu te -nălța pe orice înălțime

nu te -njosi închinându-te altui dumnezeu

în locurile de jos înalță-L

în camera de jos a inimii tale

ghemuiește o rugăciune în cămăruța ta

nu din cele învățate pe de rost,

dă drumul lacrimilor încuiate, uscate

și-I udă picioarele binecuvântate,

căci doar în preajma Lui

vei auzi cuvinte

slobozindu-te de legături

ce te opreau fără milă

primește-ți vindecarea, ești liber

trăiește-ți clipa senină

Domnul de-acum e în tine

rămâi prosternat

în starea în care

de El ai fost legat.

 

 

 

***

spre Tine

mi-am îndreptat privirea

mai rugativă ca orice icoană

târându-mi genunchii spre cruce

de unde izvora un balsam de vindecare

ungere divină ai promis

celui ce cu inima va striga de sete

ne aștepți ca o jertfă urcată pe trepte

trezind în noi lăuntrul

cu toate cântările lui

rămânând chiar și-n noapte de strajă

un loc de-nchinare luminând

ca o vrajă

***

noaptea mă plânge un dor

o vrajă desprinsă din mine

sugrum de gâtlej un fior

adăstări de imagini ce-nvie

 

neputând învia ce-a murit

revenind parcă dintr-un tablou

un apus devenit răsărit

și o vorbă aud ca ecou

 

retrăiesc cu duium netrăiri

prinse-n goluri de viață, pustiu

alegând la nevorbe vorbiri

îndrăsnind chiar și mort să înviu

 

suferința e doar început

sunt uman cu tendință de fire

mă desprind cu suspin de trecut

revisând trăiri noi în iubire.

acrostih – iubire

Interior sentiment, intim, nelegat

Undeva ascuns între inimă și cer

Bizar arătându-se în răspuns, mister

Irosind bunătate din al ei giuvaier

Replica neîntorcând să răspundă cu rău

Eficace e jertfa pentru- aproapele tău