acrostih-„aur”

09 03 2019

Ars se micșorează

Urmând strălucirea

Răsplătind prin sine, istovirea.

***

09 03 2019

în hotar de vis

mă port călător

nu sunt tot ce-am zis

sunt un visător