acrostih – „ființare”

09 04 2019

făurit fără de mână

izvor nesfârșit se varsă

intuind formele continuării

notând impresii dincolo de suprafață

țășnind din aparențe nebănuite

arderea prezentă în interior

rădăcina ce pulsează în afară

elucidând misterul, consumându-se