***

17 04 2019

legătură-n rugăciune

noaptea stă de veghe cerul

oferind închinăciune

moartea dezlegând misterul

un sfârșit începe slava

urmărită în etern

vocea Tatălui din ceruri

junghiind tăcutul Miel

singur se supune voii

voia Lui se-ndeplinește

Dumnezeu jertfește Zeul

Cel ce de la Tatăl este

îmbrăcat cu fărdelegea

Dumnezeu lovește-n Sine

oferind neprihănirea

celor aflați în ruine.

dar de sânge

dar se varsă

viața aiurea risipită

întâlnind în toiul nopții

o lumină răsărită.

prin puterea de credință

ruptă e puterea morții

schimbând strai de suferință

și-ntorcând sentința sorții.

Publicitate