***

26 04 2019

Filă veche de Scriptură

cu acorduri de-nserare

mă mărturisesc : nemernic

El mi-a dăruit iertare

 

var ca albul, nu se poate

să ai haina cea de suflet

de n-ai auzit strigarea

cea a ultimului sunet

 

picătură de sudoare

este-mpinsă de păcate

Cel Neprihănit dat morții

dar reînviat din moarte

 

bob de grâu pământul ține

semănat pentru noi toți

lepădat de toată lumea

viu se scoală dintre morți

 

vrajba lumii -ndată piere

viu iubirea se arată

moartea fu învinsă-n moarte

Proslăvitul Fiu de Tatăl

 

astăzi Cel ce-i Nemurirea

S-a manifestat în noi

dându-ne balsamul crucii

elixirul vieții noi.

Publicitate